شیشه قطره چکان

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در مدل های:

100 میلی لیتر پوار دار رنگی
100 میلی لیتر پوار دار سفید
100 میلی لیتر سر خروسی سفید