ظرف توزین

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در وزن های:

30 گرمی
50 گرمی