قیف شیشه ای

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های:
 
4 سانت
5 سانت
5.5 سانت
7.5 سانت
10 سانت