لوله یو شکل

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های :

16 میل
20 میل