مقسم بذربه روش سانتريفوژ LXFY-2

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مقسم بذر به روش سانتريفوژ مخصوص دانه هاي بدون دم با محفظه داخلي كرومه و ميزان خطا 5+ در كيلوگرم