اندازه گيري رزونانس اسپين الكترون ST16B10M

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اندازه گيري رزونانس اسپين الكترون