میکروسکوپ بیولوژی با عدسیهای ایزو N320M

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ميكروسكوپ دو چشمي  بیولوژی  1000X با عدسيهای پلان اينفينتي ( ايزو )