B5200

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 4 شاخه ميكروپليت زاويه متغيير