ميكروسكوپ با هد تلويزيوني SMC-400

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ميكروسكوپ وارداتي  ازكمپاني    TOPEX كره