انواع سنسور دما

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

3378100

ETC-D6

سنسور دما 50- تا 450 درجه، ديجيتال، پروگرامر و اندازه گيري PH

3378000

ETS-D5

سنسور دما 50-  تا 400 درجه، دیجیتال

2666000

ETS-D4

سنسور دما 10- تا 400 درجه، دیجیتال

3349000

ETC-2

سنسور دما 0  تا 350 درجه، دیجیتال ( يلو )

3279000

ETC-1

سنسور دما 0 تا 350  درجه ، دیجیتال

2601900

PT-100.50

سنسور دما براي هات پليت RET

3367600

PT-1000-50

سنسور دما براي هات پليت (دوبل )