ميني سانتريفوژ D1008

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ميني سانتريفوژ دراگون
8 شاخه- 5/1-2 سي سي -7000 دور