دماسنج آسفالت

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج آسفالت عقربه ای با سنسور میله ای 15سانت رنج دمای 0 الی 350 درجه