دماسنج با سنسور 10 سانت

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج دیجیتال با سنسور میله ای 10 سانت، دارای ماکزیمم و مینیمم رنج دما: -50 الی 300 درجه سانتیگراد