پتانسيومتر 1 کیلو اهم KE175

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر