آونگ الكتريكي با ميله لاکی و شيشه اي KE101

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر