رطوبت سنج خاک پرتابل دیجیتال OASIS

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج  خاک پرتابل دیجیتال

- رنج اندازه گیری: 35%-7%

- دقت :0.3 %±

- دارای سنسور خاک 48 سانتی