هات پليت REC

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

هات پليت 15 ليتري, 550 درجه, صفحه سراميك ، دیژیتال,این دستگاه اولین دستگاهی است که به طور کامل با تکنوپلیمر ساخته شده است.پنل کنترل دستگاه به راحتی قابل دسترس بوده ودر فاصله ای امن از منابع گرما قرار گرفته و از آسیب احتمالی ناشی از نشت مایع به واسطه یک شیار خالی, محافظت می شود. ساخت کمپانی ولپ ایتالیا