همزن مکانيکی 15 ليتری ES

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن  مکانيکی 15 ليتری
 -آنالوگ  
-5۰  تا 13۰۰ دور
-1000mpas