همزن مکانيکی 4۰ ليتری LH

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن  مکانيکی 4۰ ليتری
 - آنالوگ
 - 5۰  تا 20۰۰ دور
- 50000mpas