همزن مکانيکی 40 ليتری DLH

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

همزن  مکانيکی 40 ليتری
-
دیجیتال
- 5۰  تا 20۰۰ دور
- 50000mpas