شيكر لوله آنالوگ 3000 دور ZX3

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شيكر لوله آنالوگ 3000 دور
 - با قابلیت نصب صفحه میکروپلیت ، پلیت و لوله