شيكر لوله آنالوگ 3000 دور CLASSIC

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 - شيكر لوله آنالوگ 3000 دور
 - با قابلیت نصب صفحه میکروپلیت ، پلیت و لوله