انواع فوم برای شیکر لوله

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

A00000012 فوم 19 سوراخ براي لوله 1/5 سي سي
 A00000015 فوم میکرو پلیت تک خانه
 A00000017 فوم قطر 94 میلیمتر مخصوص پلیت