BOD-EVO SENSOR 6

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

 BOD متر همراه با 6 بطری و سنسور مربوط به اندازه گیری اکسیژن تولید شدهتوسط باکتری ها همراه با نرم افزار و سیستم وایرلس برای دریافت اطلاعات روی کامپیوتر