انکوباتور یخچالدار FOC120E

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انکوباتور یخچالدار 120 لیتری
 - دیجیتال
- با رنج دمای 3
تا 50 درجه سانتیگراد
 -دقت 0/1 درجه با قابلیت برنامه ریزی
- قابل نصب به کامپیوتر
- یک در