MST همزن مغناطیسی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر





همزن مغناطیسی بدون گرمکن 1100 دور , 5 لیتری،آنالوگ