ترموستات سیرکوله OCB

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترموستات سیرکوله جهت بن ماری 5 یا 7 لیتری ،دیجیتال،دما 100 درجه سانتی گراد