کوره 2 لیتری مدل LE 2/11/R7

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

کوره 1100 درجه 2 لیتری دیجیتال با کنترولر معمولی ابعاد اتاقک 110*180*110 میلی متر زمان رسیدن به ماکزیمم دما 25 دقیقه