کوره 6 لیتری مدل LE 6/11/R7

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

کوره 1100 درجه 6 لیتری، دیجیتال با کگنترولر معمولی، ابعاد اتاقک 170*200*170 میلی متر، 1.8 کیلو وات، زمان رسیدن به حداکثر دما 35 دقیقه