همزن مغناطیسی دیجیتال MST Digital

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر





همزن مغناطیسی 1100 دور دیجیتال 3 لیتری مدل MST Digital