میکروسکوپ متالوژی MIT 500T

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

میکروسکوپ متالوژي سه چشمی عبوری انعکاسی 500X با عدسیهای شیئی LPL (5X,10X,20X,50X) و چشمی10X واید 22 همراه با فیلترهای سبز و آبی و زرد