میکروسکوپ دو چشمیCH-21BR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینميکروسکوپ بيولوژی
دو چشمی
با عدسیهای شیئی Eplan (4X,10X, 40X,100X) چشمی واید 20
طرح المپوس