میکروسکوپ اینورت سه چشمیBDS-400

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ اینورت بیولوژی
سه چشمی
با عدسیهای 20X PH ، مکانیکال استیج کامل عدسیهای شیئی LPL (10X,20X,40X)
چشمی 10X واید 20