شوف بالن تک خانه CMU0500/CE

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شوف بالن تک خانه 500 سی سی 450 درجه بدنه فلزی ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس