شوف بالن تک خانه EMA0250/CEB

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شوف بالن تک خانه همزن دار 250 سی سی 450 درجه ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس