شوف بالن تک خانه EMA0500/CEB

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شوف بالن تک خانه همزن دار 500 سی سی 450 درجه ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس