شوف بالن تک خانه EMA1000/CEB

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شوف بالن تک خانه همزن دار 1000 سی سی 450 درجه ساخت کمپانی الکتروترمال انگلیس