آب مقطر گيري 2104 دوبار تقطير

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطر گيري دوبار تقطير 4 ليتر در ساعت ،كندانسور استيل ساخت کمپانی GFL آلمان