آب مقطر گيري 2304 دوبار تقطير

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطر گيري دوبار تقطير 4 ليتر در ساعت با مخزن، کندانسور شیشه ای ساخت کمپانی GFL آلمان