آب مقطر گيري 2108 دوبار تقطير

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آب مقطر گيري دوبار تقطير 8 ليتر در ساعت با مخزن ساخت کمپانی GFL آلمان