شیکر ارلن بالن اوربیتالی 3005

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر ارلن بالن اوربیتالی 8 کیلوگرمی 20 تا 500 دور تایمردار با صفحه 3952 ساخت کمپانی GFL آلمان