شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی 3006

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی 8 کیلوگرمی 20 تا 300 دور تایمردار با صفحه 3952 ساخت کمپانی GFL آلمان