رطوبت سنج دماسنج GMK920HT

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج دماسنج ,ديجيتال 0~99.9ºC & 20~95%