رفراکتومتر GMK-702R

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراكتومتر پرتابل ديجيتال جهت مربا ،عسل، آب قند و غيره 45~90% Brix حجم نمونه 0.1~0.3ml