رفراکتومتر GMK-704R

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراکتومتر پرتابل ديجيتال آب ميوه، ژله و غيره60% 0~ Brix حجم نمونه ، 0.1~0.3ml