سمپلرتک کانال متغیر100-10 میکرولیتر

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سمپلر تک کانال متغیر   10-100 میکرولیتر
قابل اتو کلاو   
دقت 0.6%