ست سمپلر استارتر CLASSIC

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

33332ست سمپلر استارتر CLASIC
دارای سمپلر های :
2-20     میکرولیتر
20-200   میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
همراه با سر سمپلر های :
2-200   میکرولیتر(دو عدد)
50-1000 میکرولیتر
به همراه پایه و راک جهت اتصال به میز