ست سمپلر استارتر MAXI

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

33333ست سمپلر استارتر MAXI
دارای سمپلر های :
100-1000 میکرولیتر
500-5000 میکرولیتر
1000-10000 میکرولیتر
همراه با سر سمپلر های :
50-1000 میکرولیتر
500-5000 میکرولیتر
1000-10000 میکرولیتر
به همراه راک و پایه جهت اتصال به میز