ست سمپلر استارتر MINI

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

33331ست سمپلر استارتر MAXI
دارای سمپلر های :
0.5-10 میکرولیتر
10-100 میکرولیتر
100-1000 میکرولیتر
همراه با سر سمپلر های :
0.5-20 میکرولیتر
2-200 میکرولیتر
50-1000 میکرولیتر
به همراه راک وپایه جهت اتصال به میز