شیکر اوربیتالیSK-D3307-PRO

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی دراگون چینشیکر اوربیتالی دیجیتال
5 کیلوگرمی 
10 تا 70 دور 
تایمر 1199-1